Understanding computer security

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in ICT
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2014

Citeer dit