Understanding competencies in platform-based product development : antecedents and outcomes

K.H. Chai, Q. Wang, M. Song, J.I.M. Halman, A.C. Brombacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding competencies in platform-based product development : antecedents and outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen