Understanding carbon monoxide capture using metal-organic frameworks

Ana Martín-Calvo, Francisco D. Lahoz-Martín, Sofía Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding carbon monoxide capture using metal-organic frameworks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie