Understanding blood-flow dynamics: new challenges for visualization

R.F.P. Pelt, van, A. Vilanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding blood-flow dynamics: new challenges for visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen