Understanding blood-flow dynamics: new challenges for visualization

R.F.P. Pelt, van, A. Vilanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Modern simulation and imaging techniques are providing intricate blood-flow velocity data, the analysis of which can lead to new insights into how blood flow relates to the development of cardiovascular disease. Rapidly interpreting this complex data requires novel comprehensive visual representations.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-67
Aantal pagina's8
TijdschriftComputer
Volume46
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding blood-flow dynamics: new challenges for visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit