Understanding atmospheric plasma for functional thin film deposition on polymeric substrate

Y. Liu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

440 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • DIFFER - Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • de Vries, Hindrik W., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 okt 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4588-9
StatusGepubliceerd - 8 okt 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit