Understanding and quantifying interactions between adsorbates : CO, NO and N- and O-atoms on Rh(100)

A.P. Bavel, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

344 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Nieuwenhuys, Bernard, Promotor
  • Curulla Ferre, Daniel, Co-Promotor
Datum van toekenning2 mei 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-3026-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit