Understanding aluminum location and non-framework ions effects on alkane adsorption in aluminosilicates: A molecular simulation study

Bei Liu, Elena García-Pérez, David Dubbeldam, Berend Smit, Sofía Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding aluminum location and non-framework ions effects on alkane adsorption in aluminosilicates: A molecular simulation study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie