Understanding aliasing using Groebner bases

G. Pistone, E. Riccomagno, H.P. Wynn

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEindhoven University of Technology
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit