Understanding activity scheduling and rescheduling behaviour : theory and numerical illustration

C.H. Joh, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-371
TijdschriftGeoJournal
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding activity scheduling and rescheduling behaviour : theory and numerical illustration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit