Undersensing of VF in a patient with optimal R wave sensing during sinus rhythm

L.R.C. Dekker, T.A.M. Schrama, F.H.L. Steinmetz, R. Tukkie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Undersensing of VF in a patient with optimal R wave sensing during sinus rhythm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen