Undamped nonequilibrium dynamics of a nondegenerate Bose gas in a 3D isotropic trap

V.E. Colussi, C.J.E. Straatsma, D.Z. Anderson, M.J. Holland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Undamped nonequilibrium dynamics of a nondegenerate Bose gas in a 3D isotropic trap'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie