Uncovering the underlying relationship between transformational leaders and followers’ task performance

K. Breevaart, A.B. Bakker, E. Demerouti, D.M. Sleebos, V. Maduro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
1145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncovering the underlying relationship between transformational leaders and followers’ task performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen