Uncoupled numerical method for fracture analysis

J.C.W. Vroonhoven, van, R. Borst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-190
TijdschriftInternational Journal of Fracture
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit