Unchanged muscle fiber conduction velocity relates to mild acidosis during exhaustive bicycling

J.P.J. Schmitz, J.P. Dijk, van, P.A.J. Hilbers, K. Nicolay, J.A.L. Jeneson, D.F. Stegeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Unchanged muscle fiber conduction velocity relates to mild acidosis during exhaustive bicycling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen