Unchanged muscle fiber conduction velocity relates to mild acidosis during exhaustive bicycling

J.P.J. Schmitz, J.P. Dijk, van, P.A.J. Hilbers, K. Nicolay, J.A.L. Jeneson, D.F. Stegeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unchanged muscle fiber conduction velocity relates to mild acidosis during exhaustive bicycling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen