Uncertainty in travel demand forecasting models : literature review and research agenda

S. Rasouli, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty in travel demand forecasting models : literature review and research agenda'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen