Uncertainty in modeling activity-travel demand in complex urban systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

429 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmermans, H.J.P., Promotor
  • Arentze, Theo A., Promotor
Datum van toekenning2 mrt 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4008-2
StatusGepubliceerd - 2 mrt 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit