Uncertainty in airflow rate calculations due to the use of surface-averaged pressure coefficients

D. Costola, B.J.E. Blocken, M. Ohba, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
228 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty in airflow rate calculations due to the use of surface-averaged pressure coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen