Uncertainty estimation by the concept of virtual instruments

H. Haitjema, B.W.J.J.A. Dorp, van, M.A.A. Morel, P.H.J. Schellekens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    17 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty estimation by the concept of virtual instruments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen