Uncertainty and sensitivity analysis for detailed design support

C.J. Hopfe, J.L.M. Hensen, W. Plokker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty and sensitivity analysis for detailed design support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen