Uncertainty and reliability analysis of fluid-structure stability boundaries

C.V. Verhoosel, T.P. Scholcz, S.J. Hulshoff, M.A. Gutierrez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty and reliability analysis of fluid-structure stability boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen