Uncertainty analysis of roughness standard calibration using stylus instruments

H. Haitjema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty analysis of roughness standard calibration using stylus instruments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemistry