Uncertainty analysis of roughness standard calibration using stylus instruments

H. Haitjema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncertainty analysis of roughness standard calibration using stylus instruments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen