Uncertainty analysis in systems biology

J. Vanlier

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

746 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Hilbers, Peter A.J. , Promotor
  • van Riel, Natal A.W., Co-Promotor
Datum van toekenning28 jan 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6191-995-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Vanlier, J. (2014). Uncertainty analysis in systems biology. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR763166