Unattended autonomous surveillance in community-dwelling older adults

J. Hoof, van, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
ArtikelnummerAbstract PB7 358
Pagina's (van-tot)S448-S448
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Nutrition, Health & Aging
Volume13
Nummer van het tijdschriftSupplement1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit