Un enfoque multicriterio para el diseño de una red para el transporte de embarques internacionales

C. Mejia Argueta, J. Gaytan Iniestra, M.P.E. (María del Pilar Ester) Arroyo-López

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Un enfoque multicriterio para el diseño de una red para el transporte de embarques internacionales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance