Ultraviolet–ultraviolet dual-cure process based on acrylate oxetane monomers

A. El-Ghayoury, C. Boukaftane, B. Ruiter, de, R. Linde, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultraviolet–ultraviolet dual-cure process based on acrylate oxetane monomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen