Ultrastructure and viral metagenome of bacteriophages from an anaerobic methane oxidizing methylomirabilis bioreactor enrichment culture

Lavinia Gambelli, Geert Cremers, Rob Mesman, Simon Guerrero, Base E. Dutilh, Mike S.M. Jetten, Huub J.M. op den Camp, Laura van Niftrik (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrastructure and viral metagenome of bacteriophages from an anaerobic methane oxidizing methylomirabilis bioreactor enrichment culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology