Ultrasound strain imaging of the failing and supported heart: experimental and clinical studies

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopata, Richard G.P., Promotor
  • Rutten, Marcel C.M., Co-Promotor
  • Houthuizen, Patrick, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 okt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5369-3
StatusGepubliceerd - 21 okt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit