Ultrasound detection of abnormal cerebrovascular morphology in a mouse model of sickle cell disease based on wave reflection

Lindsay S. Cahill (Corresponding author), Jesper Pilmeyer, Lisa X. Yu, Joe Steinman, Gregory M.T. Hare, Andrea Kassner, Christopher K. Macgowan, John G. Sled

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasound detection of abnormal cerebrovascular morphology in a mouse model of sickle cell disease based on wave reflection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen