Ultrasound-contrast-agent dispersion and velocity imaging for prostate cancer localization

R.J.G. van Sloun, L. Demi, A. Postema, J.J.M.C.H. (Jean) de la Rosette, H. Wijkstra, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasound-contrast-agent dispersion and velocity imaging for prostate cancer localization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen