Ultrasound-based mechanical modeling of abdominal aortic aneurysms: model input and boundary conditions

Niels Jorik Petterson

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopata, Richard G.P., Promotor
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • van Sambeek, Marc R.H.M., Co-Promotor
Datum van toekenning3 sep. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5095-1
StatusGepubliceerd - 3 sep. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit