Ultrasonographic detection of fasciculations markedly increases diagnostic sensitivity of ALS

Werner A. Boekestein, Sonoko Misawa, Helenius J. Schelhaas, Johannes van Dijk, Bert Kleine, Machiel J. Zwarts, Satoshi Kuwabara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeurology
StatusGepubliceerd - 30 jan 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Boekestein, W. A., Misawa, S., Schelhaas, H. J., van Dijk, J., Kleine, B., Zwarts, M. J., & Kuwabara, S. (2012). Ultrasonographic detection of fasciculations markedly increases diagnostic sensitivity of ALS. Neurology.