Ultrasonographic detection of fasciculations markedly increases diagnostic sensitivity of ALS

Werner A. Boekestein, Sonoko Misawa, Helenius J. Schelhaas, Johannes van Dijk, Bert Kleine, Machiel J. Zwarts, Satoshi Kuwabara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeurology
StatusGepubliceerd - 30 jan 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit