Ultrasonic sound speed measurement as method for the determining the hydration degree of gypsum

A.C.J. Korte, de, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasonic sound speed measurement as method for the determining the hydration degree of gypsum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie