Ultrasonic elasticity determination of 45S5 Bioglass®-based scaffolds: influence of polymer coating and crosslinking treatment

Wei Li, Maria Ioana Pastrama, Yaping Ding, Kai Zheng, Christian Hellmich, Aldo R. Boccaccini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrasonic elasticity determination of 45S5 Bioglass<sup>®</sup>-based scaffolds: influence of polymer coating and crosslinking treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen