Ultrasone bewerking

J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)386-391
TijdschriftMetaalbewerking (Belgie)
Volume1
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit