Ultrasone bewerking

J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)121-126
TijdschriftMetaalbewerking
Volume33
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit