Ultrametricity in the Edwards-Anderson model : Reply to a comment by T. Jörg and F. Krzakala

P. Contucci, C. Giardinà, C. Giberti, G. Parisi, C. Vernia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer159702
Pagina's (van-tot)159702-1/1
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume100
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit