Ultrametricity in the Edwards-Anderson model

P. Contucci, C. Giardinà, C. Giberti, G. Parisi, C. Vernia

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  53 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's6
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2006039
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit