Ultrafast spin dynamics in ferromagnetic metals

M. Kampen, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

535 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
  • Koopmans, Bert, Co-Promotor
Datum van toekenning7 jul 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1705-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit