Ultrafast spin dynamics in Co/Mn exchange biases

F. Dalla Longa

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ULTRASWITCH network meeting. 14-15 October 2005, Lisbon, Portugal
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit