Ultrafast non-local control of spontaneous emission

C. Jin, R. Johne, M.Y. Swinkels, T.B. Hoang, L. Midolo, P.J. Veldhoven, van, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
254 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultrafast non-local control of spontaneous emission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie