Ultrafast integrated semiconductor laser technology at 1.55 µm

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

453 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Lenstra, Daan, Promotor
  • Bente, Erwin A.J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning9 jan 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1694-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit