Ultracold electron sources

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultracold electron sources'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie