Ultimate state of thermal convection

D. Lohse, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultimate state of thermal convection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie