Ultimate retention time accuracy in computer assisted chromatography

J.J.M. Wijtvliet

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  • Guiochon, Georges, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 dec 1972
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit