Uitstellen : vaak een kwestie van slecht time management

W. Eerde, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

‘Onpiezierige’ werkzaamheden die hoge prioriteit hebben telkens weer vooruitschuiven. Veel mensen hebben deze hinderlijke gewoonte, maar kunnen er niet op eigen kracht vanafkomen. Onderzoek leert dat uitstelgedrag afneemt als een timemanagementtraining is gevolgd. ‘Ordenen van werkzaamheden’ en ‘ontspannen’ zijn de sleutelbegrippen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-22
TijdschriftLeidinggeven en Organiseren
Volumefebruari
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uitstellen : vaak een kwestie van slecht time management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit