Uit de keuken van de regeltechniek

O. Rademaker

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDelft
UitgeverijWaltman
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 1960

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het meten en regelen aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 29 januari 1960.

Citeer dit