UET-scheduling with chain-type precedence constraints

K. Jansen, G.J. Woeginger, Zhongliang Yu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We consider a special case of the precedence constrained scheduling problem of n unit execution time jobs on two parallel machines without preemption: the precedence constraints are chain-type and each job can be processed on only one of the two machines. We show that this problem is NP-complete in general, and we derive an approximation algorithm with constant worst case guarantee.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)915-920
  Aantal pagina's6
  TijdschriftComputers & Operations Research
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'UET-scheduling with chain-type precedence constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit