Ubiquitous fuzzy computing in open ambient intelligence environments

G. Acampora, V. Loia

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ubiquitous fuzzy computing in open ambient intelligence environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science